×
Menu

Agri Energy Vrå

Hos Agri Energy Vrå har man etableret et anlæg, der er ret unikt til udnyttelse af halm i biogasproduktionen.

Anlægget blev i 2017 etableret af Daniel Overgaard Pedersen og producerer i dag ca. 13 mio. kubikmeter biogas pr. år. Denne gas produceres via en speciel proces, som kan håndtere store halmmængder, der leveres i form af dybstrøelse og snittet halm. De store halmmængder med deraf følgende store mængder halmfibre i den afgassede biomasse, har været et vigtigt element i det samarbejde der er opstået med Stiesdal om at etablere Danmarks største pyrolyseanlæg. 

Det første spadestik til det nye 20 MW pyrolyseanlæg blev taget i oktober 2022. Forventningen er, at der medio 2023 kan omsættes biofibre i anlægget. Ved pyrolyseprocessen får man omdannet de afgassede halmfibre til både gas, overskudsvarme og til Biokul, der kan pløjes ned og derved bidrage til en negativ CO2 udledning. 

Agri Energy Vrå har været en del af DBC-familien siden 2022.

"Vores anlæg bliver større og større, og det er trygt at have DBC med hele vejen igennem."

Daniel Overgaard Pedersen, medejer af Agri Energy Vrå.

Agri Energy Vrå