×
Menu

Biologisk service

DBC hjælper biogasanlæggene med at holde styr på biologien i deres produktionsproces. Grundlaget er analyse af data fra driften og faglig erfaring med alle aspekter af biogasproduktion.

Vi er til rådighed og kan gribe ind, hvis der er akutte problemer med biologien.

DBC har udviklet styringsværktøjer, hvor anlæggende har nem adgang til alle data på ét sted. Det gælder både forbrug af biomasse, produktion af gas, analyser og økonomital. Dashboardet udvikles efter anlæggets specifikke behov.

DBC hjælper også med benchmarking med andre biogasanlæg og med tilretning af biomasseplaner, baseret på beregninger og erfaring fra de anlæg, DBC er medejer af.
Vi rådgiver også om køb af kemikalier og tilsætningsprodukter.
 

Biologisk service