×
Menu

Merværdi i biogas

DBC er et rådgivnings- og investeringsfirma med speciale i biogas. Vi tilfører værdi for biogasanlæg i hele processen fra produktion til salg og sikrer værdifulde grønne certifikater.

Læs mere

Medejerskab

DBC Invest er aktiv investor i biogasselskaber og tilfører viden og værdi til vores partnere.

Læs mere

Service

DBC rådgiver biogasanlæg om tekniske processer, design af anlæg, finansiering og godt naboskab.

Læs mere

Certifikater

DBC forædler og sælger grønne certifikater, som dokumenterer reelle CO2 besparelser.

Læs mere

Årsvolumen i 2022

60 mio. m3

Forventningen til 2023 er, at volumen øges til ca. 80 mio. m3 gas og certifikater.

Mød Ea Dehn

Forretningsudvikler

Jeg arbejder med at forbedre og udvikle forretningsgange i DBC, og er i gang med en Mini MBA i bæredygtig ledelse.

E-mail: ea@danishbiocom.dk

Telefon: +45 2189 5543

Alle medarbejdere

CASESTORY

Vrejlev Bioenergi

Vrejlev Bioenergi er et gårdbaseret biogasanlæg etableret i 2017. 

Thomas Kjær har stået i spidsen for, at anlægget i dag er i en udvikling, hvor det er gået fra et mindre gårdbiogasanlæg i sammenhæng med svineproduktion og markbrug, til et selvstændig moderne biogasanlæg med fokus på fremtidig udvikling. 

Således arbejdes der for en udvidelse af produktionen, som i dag udgør op mod 8 mio. kubikmeter bionaturgas til naturgasnettet. Samtidig vil anlægget blive suppleret med pyrolyseforbrænding, der kan omsætte fibre fra den afgassede biomasse til hhv. pyrolysegas og biokul. Dette giver mulighed for at trække CO2 ud af atmosfæren og føre det tilbage til jorden – Carbon Capture Storage (CCS). Pyrolysegassen kan anvendes til tørring af fibre og til overskudsvarme. 

Af andre fremtidige projekter arbejdes der også med at opsamle den CO2, der bliver frigivet ved opgraderingsprocessen. Denne CO2 vil også kunne lagres eller bruges ved fremstilling af E-fuels.

Vrejlev Bioenergi har været en del af DBC-familien siden 2022.

"Vi har hele tiden spændende projekter i støbeskeen, som DBC hjælper med at gøre til virkelighed."

Thomas Kjær, direktør for Vrejlev Bioenergi.