×
Menu

Merværdi i biogas

DBC er et rådgivnings- og investeringsfirma med speciale i biogas. Vi tilfører værdi for biogasanlæg i hele processen fra produktion til salg og sikrer værdifulde grønne certifikater.

Læs mere

Medejerskab

DBC Invest er aktiv investor i biogasselskaber og tilfører viden og værdi til vores partnere.

Læs mere

Service

DBC rådgiver biogasanlæg om tekniske processer, design af anlæg, finansiering og godt naboskab.

Læs mere

Certifikater

DBC forædler og sælger grønne certifikater, som dokumenterer reelle CO2 besparelser.

Læs mere

Årsvolumen i 2022

60 mio. m3

Forventningen til 2023 er, at volumen øges til ca. 80 mio. m3 gas og certifikater.

Mød Jesper Korsholm

Project Manager

E-mail: Jesper@danishbiocom.dk

Telefon: +45 21 89 55 51

Alle medarbejdere

CASESTORY

Vestjysk Biogas

Biogasanlægget ved Borris, er et moderne anlæg etableret i 2017 med membranopgradering og en gasproduktion til gasnettet på ca. 6,5 mio. kubikmeter pr. år. 

Fra starten er der tænkt energieffektivisering ind i anlægget. Der er således varmegenvinding fra opgraderingsanlæg samt udnyttelse af varmen i den afgassede gylle via varmepumpeanlæg. Det betyder, at anlægget udelukkende anvender elektricitet til opvarmning. Med planer om udvidelse af produktionen vil anlæggets egetforbrug af energi stadig have stor fokus. Der er derfor overvejelser om eget motor-/ generatoranlæg eller alternativ strøm fra vindmøller til at dække energiforbruget.

Med DBCs indtræden i 2022, består anlægget i dag af en ejerkreds på 4. Ud over DBCs ejerskab indgår Rene Lomholt og Alex Ostersen, som begge er landmænd og leverandører af biomasser til anlægget. Jesper Røn står for den daglige drift og er samtidig medejer i anlægget. Direktør Ole Nyholm Knudsen har været med fra starten og har med sikker hånd sikret en solid og stabil biogasproduktion.

Vestjysk Biogas har været en del af DBC-familien siden 2022

"Vi skal både have sikker drift og se nye muligheder, så for os er det trygt at arbejde sammen med DBC." 

Ole Nyholm Knudsen, direktør for Vestjysk Biogas