×
Menu

Merværdi i biogas

DBC er et rådgivnings- og investeringsfirma med speciale i biogas. Vi tilfører værdi for biogasanlæg i hele processen fra produktion til salg og sikrer værdifulde grønne certifikater.

Læs mere

Medejerskab

DBC Invest er aktiv investor i biogasselskaber og tilfører viden og værdi til vores partnere.

Læs mere

Service

DBC rådgiver biogasanlæg om tekniske processer, design af anlæg, finansiering og godt naboskab.

Læs mere

Certifikater

DBC forædler og sælger grønne certifikater, som dokumenterer reelle CO2 besparelser.

Læs mere

Årsvolumen i 2022

60 mio. m3

Forventningen til 2023 er, at volumen øges til ca. 80 mio. m3 gas og certifikater.

Mød Oliver Scharf

Head of Analytics

Jeg leder salget af oprindelsesgarantier i hele Europa og hjælper på den måde danske biogasanlæg med at komme ud til hele Europa.

E-mail: oliver@danishbiocom.dk

Telefon: +45 2189 5044

Alle medarbejdere

CASESTORY

Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas blev sat i drift i juli 2021 som et nyt moderne biogasanlæg, der årligt behandler op til 89.000 tons biomasse. Biomassen omsættes i anlæggets reaktorer til ca. 6.000.000 kubikmeter bionaturgas, der tilføres det danske naturgasnet, hvor det erstatter ”sort” naturgas. Biomasserne til anlægget kommer mest i form af affaldsprodukter fra landbruget som dybstrøelse og gylle. De leveres dels af Mads Niær Kristensen, som er medejer i anlægget, og dels af en større mængde landbrugsbedrifter i oplandet omkring biogasanlægget.  

Efter en god opstart er Grauballegaard Biogas nu klar til næste step, som indebærer en udvidet tilladelse til behandling af en større mængde gylle og dybstrøelse. Det vil åbne mulighed for en større produktion af biogas, som eventuelt kunne suppleres med et anlæg til CO2-fangst. Med et anlæg til fangst af CO2 vil anlægget kunne opnå en yderligere CO2 reduktion svarende til omkring 10 mio. tons pr. år.

Grauballegaard Biogas har været en del af DBC-familien siden 2020.
 

"DBC bringer viden til bordet. Vi behøver jo ikke alle sammen opfinde den dybe tallerken. "

Mads Niær Kristensen, ejer af Grauballegaard.