×
Menu

Certifikater

Danish Bio Commodities varetager salg af de grønne certifikater, som biogasanlæggene får tildelt på baggrund af gasproduktionen. 

Vores mål er at optimere værdien af de grønne certifikater og sikre, at biogasanlæggene fremadrettet opnår en bedre betaling for certifikaterne end det har været tilfældet hidtil. Grøn energi er blevet attraktiv og efterspørges af mange selskaber og med det generelt øgede klimafokus forventer vi, at denne udvikling fortsætter og forstærkes. 

Vi forventer, at markedet for grønne certifikater vil udvikle sig positivt fremadrettet, men at markedet vil blive mere komplekst, blandt andet på grund af ny lovgivning på området. Det kan være med til at skabe store muligheder for biogasproducenterne, hvis de evner at indrettet deres produktion i forhold til lovgivningen og den bæredygtighedsprofil, der efterspørges hos køberne. 

I Danish Bio Commodities ønsker vi – i tæt samarbejde med biogasproducenterne – at være med til at skabe et transparent, bæredygtigt og langsigtet marked for handelen med grønne certifikater. Vi vil udvikle det i forvejen eksisterende køberfelt blandt europæiske virksomheder yderligere og matche disse virksomheder med produktionsprofilen hos de danske biogasproducenter. 

Som en indbygget del af vores ydelse tilbyder vi en effektiv og smidig proces omkring certificeringen. En proces med sporbarhed omkring de anvendte biomasser, der skaber troværdighed omkring produktet hos køberne og som dermed er med til at sikre den højest mulige pris. I denne proces rådgiver vi også biogasproducenter omkring, hvilken mærkningsordning der passer bedst i forhold til feltet af købere.
 

Certifikater