×
Menu

DBC rådgiver biogasanlæg

Danish Bio Commodities rådgiver biogasanlæg om 

  • Fællesindkøb af biomasse
  • Teknisk og biologisk viden 
  • Salg af gas og grønne certifikater 

DBC fungerer som sparringspartner for anlæggene og hjælper med at tilrettelægge produktionen, så teknologi og råvarer udnyttes bedst muligt. Vi arbejder kun med biogas og har specialister med erfaring i alle forhold, som har betydning for et moderne biogasanlæg. Det gælder også udarbejdelse af transparente certifikater, som DBC afsætter på det internationale marked. 

DBCs rådgivere er tæt på de enkelte anlæg, og hjælper med at planlægge og dimensionere nye anlæg og udvidelser, som passer til de lokale forhold. 

DBCs ejere – Vestjyllands Andel, Hedeselskabet, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering - er specialister i landbrug, energi, finansiering og udvikling og gør sammen DBC til en nøglespiller i biogasbranchen, som er præget af stærk vækst og innovation.

DBC rådgiver biogasanlæg