×
Menu

Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas blev sat i drift i juli 2021 som et nyt moderne biogasanlæg, der årligt behandler op til 89.000 tons biomasse. Biomassen omsættes i anlæggets reaktorer til ca. 6.000.000 kubikmeter bionaturgas, der tilføres det danske naturgasnet, hvor det erstatter ”sort” naturgas. Biomasserne til anlægget kommer mest i form af affaldsprodukter fra landbruget som dybstrøelse og gylle. De leveres dels af Mads Niær Kristensen, som er medejer i anlægget, og dels af en større mængde landbrugsbedrifter i oplandet omkring biogasanlægget.  

Efter en god opstart er Grauballegaard Biogas nu klar til næste step, som indebærer en udvidet tilladelse til behandling af en større mængde gylle og dybstrøelse. Det vil åbne mulighed for en større produktion af biogas, som eventuelt kunne suppleres med et anlæg til CO2-fangst. Med et anlæg til fangst af CO2 vil anlægget kunne opnå en yderligere CO2 reduktion svarende til omkring 10 mio. tons pr. år.

Grauballegaard Biogas har været en del af DBC-familien siden 2020.
 

"DBC bringer viden til bordet. Vi behøver jo ikke alle sammen opfinde den dybe tallerken. "

Mads Niær Kristensen, ejer af Grauballegaard.

Grauballegaard Biogas