×
Menu

Ejere

Jysk Energi

Jysk Energi er en energivirksomhed og et forbrugerejet forsyningsselskab med ca. 30.000 andelshavere. Jysk Energi driver elforsyning i Holstebro, Lemvig og Struer kommune og beskæftiger sig endvidere med drift og service af højspændingsanlæg, salg af el til private og erhverv samt udvikling af produktion af vedvarende energi. De seneste år har virksomheden udviklet en grøn profil med lancering af nye produkter, der gør det simpelt for kunderne at vælge bæredygtig energi.

Læs mere

Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på godt 2 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer Vestjyllands Andel foderløsninger til konventionel, økologi og non-gm produktion. Selskabet udbyder også en lang række varer samt rådgivning til planteproduktion, produkter til stalden, olie og energi.

Læs mere

Hedeselskabet

Hedeselskabet udvikler og leverer i dag løsninger og ydelser, der med naturen som omdrejningspunkt bidrager til at bygge en bæredygtig fremtid. Det sker blandt andet ved at bekæmpe og afbøde klimaforandringer til gavn for både biodiversitet og samfund. Hedeselskabet har en årlig omsætning på over 2 mia. kr. og beskæftiger cirka 1.000 medarbejdere i en række europæiske lande. Hedeselskabet blev grundlagt tilbage i 1866, hvor Enrico Dalgas i samarbejde med en gruppe driftige mænd hjalp hedebønderne med at gøre den stride hede til frugtbar landbrugsjord.

Læs mere

Langfristet Erhvervsfinansiering

LEF er et mindre landsdækkende konsulenthus, der har specialiseret sig i rådgivning- og formidling af finansiering til biogasanlæg. LEF er drevet af partnere med lang erfaring fra bankverdenen omkring transaktioner og långivning. LEF har siden 2015 formidlet lån til en lang række danske biogasanlæg med en samlet lånevolumen på knap 1,5 mia. kr.

Læs mere

Ejere