Mød os her

Linkedin

Kontakt

Ring til os

Sindal Biogas

Danish Bio Commodities har i ca. 1 år haft dialog med lederen af biogasanlægget ved Sindal (Morten Glenthøj) omkring indgåelse af certifikathandelsaftale.
I starten af 2020 kom dialogen til også at omhandle potentiel medinvestering i biogasanlægget.

Biogasanlægget ved Sindal blev etableret i 2017 og producerer i dag ca. 9 mio. m3 bionaturgas årligt til naturgasnettet. Anlægget står over for en større udvidelse, der skal
gennemføres i H2 2020 og som skal bringe den årlige kapacitet op på ca. 20 mio. m3.

Biogasanlægget er i dag en del af landbrugskoncernen K/Agro (Kirketerp/Agro), som står overfor for et generationsskifte, der gennemføres samtidigt med handelen af
biogasanlægget. Ejerne har haft et ønske om at udskille biogasanlægget i et selvstændigt selskab og samtidigt få en kapitalstærk medinvestor, som kan sikre udvidelsen og den
fremtidige videreudvikling af anlægget.

Der blev underskrevet Term Sheet i marts 2020 og DBC Invest har siden gennemført due diligence med tilfredsstillende resultat. PlanEnergi har stået for den tekniske
gennemgang af biogasanlægget samt vurdering af den fremtidige gasproduktion, biomasse- og produktionsomkostninger. DLA Piper har stået for udarbejdelse af
aftaledokumenter og Beierholm har rådgivet vedr. skattemæssige forhold omkring aktionærlånene.

Der etableres et nyt selskab (”Sindal Biogas A/S”), som ejes 75% af sælgers koncern og 25% af DBC Invest. Der indskydes 1 mio. kr. i kontant aktiekapital samt 69 mio. kr. i
langsigtede aktionærlån – begge dele indskydes 75/25. Aktionærlånene er efterstillet bankgælden og er alene med oprullet rente på 8% og løber frem til ult. 2033. Ved closing
etableres Term lån fra Ringkøbing Landbobank (”RLB”) og VækstFonden (”VF”) på i alt 120 mio. samt en kassekredit på 20 mio. ved RLB. Desuden er der en byggekredit/ Term
lån ved RLB på 80 mio. kr, som kan trækkes 1:1 til betalinger på udvidelsesentreprisen – primært til hovedentreprenøren, Envitec.

På closing overtager det nyetablerede Sindal Biogas A/S, biogasanlægget og alle tilhørende tilladelser og rettigheder (handel af aktiver), for en kontant købesum på 172,5 mio.
kr. Udvidelsesentreprisen udgør ca. 84,6 mio. kr. og den samlede enterprice value er derfor ca. 257,1 mio. kr. for det færdigbyggede anlæg med en årlig produktionskapacitet
på godt 20 mio. kr. På closing overtages desuden lager af biomasse – der skal anvendes i produktionen – til en fair markedspris på ca. 11 mio. kr. Fair markedspris fastsættes af
tredjepart (SEGES eller lign.). Købet af varelageret finansieres via et 2-årigt lån på 11mDKK fra Sælger (K/Agro).

Da der er tale om en handel med aktiver, som overgår til et rent/nystiftet selskab er der ikke lavet juridisk due diligence.

Ved closing er der samlet funding via egenkap/aktionærlån samt ekstern bankfinansiering på i alt 190 mDKK. Købesummen udgør 172,5 mio. kr., hvortil kommer gebyrer til
långivere mm. på ca. 3 mio. Der vil derfor være en betydelig likviditet/overfunding på closing og hertil en utrukket kassekredit på 20mDKK. Denne likviditet skal fungere som
buffer til at absorbere risici i de første 12-18 mdr., hvor der både er udvidelsesentreprise samt de produktionsmæssige risici, som er forbundet med at øge gasproduktionen
fra 9 til 20 mm3.

Adresse

Skivevej 120,
7500 Holstebro

Telefon

Følg os her

© 2019 Danish Bio Commodities A/S, Skivevej 120, 7500 Holstebro | Privatlivspolitik