Mød os her

Linkedin

Kontakt

Ring til os

Biologisk service

Rene er ansvarlig for at opbygge en ny afdeling, som skal yde biologisk service og uddannelse til biogasanlægget og dets personale.

Ambitionen er at skabe et koncept med en tæt løbende monitorering af anlæggenes biologiske sundhedstilstand for dermed hurtigt at kunne fange eventuelle udsving og komme med konkret tilbagespil på hvordan disse bedst afhjælpes.
Vidensniveauet omkring biologi på anlæggene skal øges ved uddannelse og tæt dialog og besøgsrate for derved at kunne løfte biogasanlæggenes faglighed og derigennem gasproduktionen.

Den løbende monitorering – og det tilhørende servicekoncept – vil blive formet på baggrund af de erfaringer som Vestjyllands Andel har fra opbygningen af tilsvarende systemer på Landbrugsområdet.
Den biologiske service skal sikre biogasanlæggene mere stabil drift og lavere produktionsomkostninger.

Der vil opbygges en vidensdatabase, som skal gavne alle de biogasanlæg, der indgår i konceptet.

Rene Mortensen
Chef for biologisk service

Rene har 6 års erfaring fra biogasbranchen bl.a. fra Xergi og Nature Energy, hvor han har arbejdet intenst med det biologiske område samt sourching og udvikling af nye teknologier.
Læs mere

 

Thue Taisbak Bargholz

Thue Taisbak Bargholz
Procesingeniør

Nils Lass Rasmussen

Nils Lass Rasmussen
Procesingeniør

Adresse

Skivevej 120,
7500 Holstebro

Telefon

Følg os her

© 2019 Danish Bio Commodities A/S, Skivevej 120, 7500 Holstebro | Privatlivspolitik