Mød os her

Linkedin

Kontakt

Ring til os

DBC Invest er efterhånden godt repræsenteret på den nordjyske biogasscene. Senest har selskabet købt 25% af ejerandelene i Vrejlev Biogas, som dermed bliver det 7. anlæg i den fortsat hurtigtvoksende DBC-portefølje. Handlen mellem de to parter er med forbehold for diverse myndighedsgodkendelser, som forventes at komme på plads i løbet af kort tid.

I 2015 påbegyndte Thomas Risager Kjær planlægningen af Vrejlev Biogas. Året efter leverede anlægget den første biogas til naturgasnettet og har sidenhen bidraget med en årlig bionaturgas-produktion på op til 7 mio. m3.

Vrejlev Biogas er beliggende ved Vrå i Nordjylland, hvor DBC Invest, der udgøres af Vestjyllands Andel, Jysk Energi, Langfristet Erhvervsfinansiering og HedeSelskabet, i forvejen er stærkt repræsenteret. Med investeringer i Sindal Biogas, BB Biogas og nu Vrejlev Biogas har selskabet efterhånden postet et solidt millionbeløb i den nordjyske biogasindustri.

– Vi glæder os over aftalen med Vrejlev Biogas, som er et godt anlæg med flere spændende udviklingsmuligheder. Disse ser vi frem til at realisere sammen med Thomas Risager Kjær og den øvrige ledelse på anlægget. Samtidig kan vi notere DBC’s tredje investering i Nordjylland, hvilket skaber grobund for nogle interessante samarbejds- og udviklingsperspektiver i den forbindelse, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest.

Prissætning af sidestrømme

Udover Vrejlev Biogas er Thomas Risager Kjær medejer af Vrejlev Møllegård, som er et moderne landbrug bestående af en full-line griseproduktion og tilhørende markbrug.

Samarbejdet med DBC Invest skal bl.a. frigive ressourcer til at fokusere mere på dén del af bedriften.

– Vi ser naturligvis frem til at udvikle Vrejlev Biogas i tæt samarbejde med DBC Invest. Med deres investering og tilhørende viden inden for området får vi – populært sagt – mulighed for at bage kagen større, end vi kunne på egen hånd. Både hvad angår indkøb af biomasser, biologisk opfølgning ogrådgivning har DBC Invest nogle kompetencer, som vi kommer til at nyde godt af. Samtidig bliver Vrejlev Biogas en del af et større netværk, fortæller direktør Thomas Risager Kjær.

Netop DBC Invests erfaring fra deres engagement i seks øvrige biogasanlæg skal være med til at sikre Vrejlev Biogas en mere faktabaseret og real-time produktion – samt større muligheder for udvikling.

– Det gælder bl.a. om at få prissat alle sidestrømme fra anlægget, så vi fremadrettet kan producerebiogas på markedsvilkår, udstede certifikater til den bedst mulige pris og udarbejde foderplaner, somsikrer os den bedst mulige drift, påpeger Thomas Risager Kjær og tilføjer:

– Generelt handler samarbejdet om at få en helhedsforretning ud af Vrejlev Biogas og herunder fokuserepå anlæggets forskellige udviklingsmuligheder. Det gælder bl.a. indenfor pyrolyse og opsamling af CO2,hvor opgaven bl.a. bliver at få den del af forretningen kommercialiseret. I takt med den daglige opfølgningog løbende justeringer, som DBC har solid erfaring med at foretage, slutter Thomas Risager Kjær.

For yderligere oplysninger om ovenstående bedes I kontakte:
– Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest – Tlf. 3032 5854
– Thomas Risager Kjær, direktør i Vrejlev Biogas – Tlf. 4162 6283

Siden etableringen i marts 2020 har DBC Invest investereret i følgende biogasanlæg:

  • Grauballegaard Biogas
  • Sindal Biogas
  • Outrup Biogas
  • Sønderjysk Biogas
  • BB Biogas
  • Vestjysk Biogas
  • Vrejlev Biogas

Fakta

Vestjyllands Andel
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på 2,3 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer Vestjyllands Andel foderløsninger til konventionel, økologi og non-gm produktion. Selskabet udbyder også en lang række varer samt rådgivning til planteproduktion, produkter til stalden, olie og energi.

Jysk Energi
Jysk Energi er en energivirksomhed og et forbrugerejet forsyningsselskab med ca. 30.000 andelshavere. Jysk Energi driver elforsyning i Holstebro, Lemvig og Struer kommune og beskæftiger sig desuden med drift og service af højspændingsanlæg, salg af el til private og erhverv samt udvikling af produktion af vedvarende energi. De seneste år har virksomheden udviklet en grøn profil med lancering af nye produkter, der gør det simpelt for kunderne at vælge bæredygtig energi.

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) 
LEF er et mindre landsdækkende konsulenthus, der har specialiseret sig i rådgivning- og formidling af finansiering til biogasanlæg. LEF er drevet af partnere med lang erfaring fra bankverdenen omkring transaktioner og långivning. LEF har siden 2015 formidlet lån til en lang række danske biogasanlæg med en samlet lånevolumen på knap 1,5 mia. kr.

Hedeselskabet
Hedeselskabet blev grundlagt i 1866, hvor Enrico Dalgas i samarbejde med en gruppe driftige mænd hjalp hedebønderne med at gøre den stride hede til frugtbar landbrugsjord. I dag udvikler og leverer Hedeselskabet løsninger og ydelser, der med naturen som omdrejningspunkt bidrager til at bekæmpe og afbøde klimaforandringer til gavn for både biodiversitet og samfund. Hedeselskabet har en årlig omsætning på knap 2 mia. kr. og beskæftiger cirka 1.000 medarbejdere i 12 forskellige lande.

Danish Bio Commodities
Danish Bio Commodities varetager salg af de grønne certifikater, som biogasanlæggene får tildelt på baggrund af gasproduktionen, og ønsker – i tæt samarbejde med biogasproducenterne – at være med til at skabe et transparent-, bæredygtigt og langsigtet marked for handelen med grønne certifikater. Danish Bio Commodities har desuden etablereret investeringsselskabet DBC Invest, hvilket foreløbigt har ført til medejerskab i ovennævnte biogasanlæg.