×
Menu

Nyheder

NYHEDSBREV nr. 1, februar 2023


Forøgelse af ejerandel i Outrup Biogas
Vi har i starten af januar øget vores ejerandel i Outrup Biogas med køb af aktier fra Sønderhøjgård ApS, så DBC’s ejerandel nu er på over 60%. Det sker som led i en naturlig udvikling for selskabet og fordi sælgerne nærmer sig pensionsalderen og salg til DBC derfor naturligt. Sælgerne beholder dog en tæt relation til biogasanlægget, både som biomaseleverandører og ved, at Preben Lauridsen fortsætter i bestyrelsen.
 

Udvikling af DBC-selskaberne
Udviklingen for DBC-selskaberne er gået stærkt siden etableringen tilbage i 2019 og 2020. Da vi startede, kom ca. 70% af biogasanlæggenes omsætning fra produktionsstøtte, bl.a. fordi mange anlæg fortsat fik en certifikatafregning på under 0,5 kr. pr. m3. I løbet af især de sidste 18 mdr. er prisen på både gas og certifikater steget kraftigt, og det samme er værdien af at have den rigtige bæredygtighedsprofil på den grønne energiproduktion. Det betyder for DBC, at vi har en forventning om, at der i de kommende år skal ske en betydelig investering ind i videreudviklingen af vores nuværende portefølje og at den skal udvides. Derfor vælger vi i DBC at investere i en forøgelse af service- og salgsorganisation i Invest og Commodities samt yderligere investering i IT for at understøtte anlæggenes udvikling bedst mulig, ikke mindst i forhold til udvidelser af anlæg og add-on investering (Co2 fangst, pyrolyse, flydende gas, græsprotein mv.). Herudover forventer vi at den kommende periode herudover byder på flere Greenfield projekter og nye opkøb. Der er i starten af 2023 sket en kapitaltilførsel i Invest – i form af et ansvarligt lån på 24 mio. kr. – som muliggør de første tiltag i denne udvikling, der er nyansættelser og investering i IT.
 

Ejerstruktur i DBC
Som en konsekvens af det øgede investeringsbehov vi forventer og håber der kommer, har det været naturligt at ændre på ejerstukturen i DBC Invest (”Invest”) og Danish Bio Commodities (”Commodities”). VestJyllands Andel, Jysk Energi og Hedeselskabet har med effekt pr. 1.1.2023 købt 16% af aktierne i de to DBC-selskaber fra LEF Management, som fortsat har et ejerskab på 11%. Der sker ikke ledelsesmæssige ændringer i forbindelse med salget, dog indtræder Lars Naur (direktør i Jysk Energi) som bestyrelsesformand for Invest i stedet for Niels Brøndsted.
 

Samarbejde med GrainIT
Biologisk service har indgået et samarbejde med GrainIT omkring videreudviklingen af de services og funktionaliteter som findes på GrainIT i dag. Biologisk service team vil være superbrugere af GrainIT og kan fungere som support til den daglige brug af GrainIT i fremtiden. Af forventede nye funktioner på GrainIT kan nævnes: Indregistrering af prøveresultater direkte i app eller webservice. Integrering af signaler fra PLC/SRO signaler fra anlægget således at flere forbrug af biomasser kan registreres automatisk på GrainIT. Mulighed for at beregne biomasseplaner til driften samt mulighed for at bruge planen til at styre indtaget af biomasser efter på daglig basis. Forbedret dataudtræk til indberetning af massebalance til PoS.
Har du spørgsmål eller forslag til samarbejdet mellem GrainIT og DBC, så er du meget velkommen til at kontakte Rene fra biologisk service.