Mød os her

Linkedin

Kontakt

Ring til os

DBC Invest foretager en tocifret millioninvestering i nordjyske BB Biogas, hvilket dermed bliver selskabets femte investering i danske biogasanlæg.

Tilbage i 2016 tog BB Biogas det første spadestik til et nyt biogasanlæg beliggende nord for Vrå. I september 2017 leverede anlægget den første biogas ind til naturgasnettet og har sidenhen bidraget med en årlig gasproduktion på mere end 10 mio. m3.

Griseproducent og planteavler Daniel Overgaard Pedersen har hidtil været eneejer af BB Biogas, men får nu en ny og kapitalstærk partner med ombord. Vestjyllands Andel, Jysk Energi, Langfristet Erhvervs Finansiering og Hedeselskabet, som tilsammen udgør Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, har investeret et tocifret millionbeløb i BB Biogas.

Hos ledelsen i DBC glæder man sig over selskabets femte investering på to år og påpeger samtidig, at BB Biogas besidder et stort udviklingspotentiale.

– Vi er glade for at få BB Biogas med i vores portefølje af biogasanlæg. Anlægget har et spændende design og en veludviklet teknologi. Desuden rummer det nogle interessante muligheder for udbygning og videreudvikling, som vi ser frem til at realisere sammen med Daniel Overgaard Pedersen, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest.

Også Daniel Overgaard Pedersen glæder sig over aftalen, som bl.a. giver muligheder for at udnytte endnu flere synergier på det nordjyske anlæg.

– Vi glæder os over at kunne tage DBC Invest med på den videre rejse for BB Biogas. Der er ingen tvivl om, at vi i DBC Invest har fået en strategisk god partner, som har solid erfaring fra øvrige partnerskabet i biogasbranchen. Det skal være med til at bidrage til anlæggets fortsatte udvikling, således vi i fællesskab får skabt grobund for og ikke mindst udnyttet endnu flere synergier i BB Biogas, lyder det fra Daniel Overgaard Pedersen.

Siden etableringen i marts 2020 har DBC Invest investereret i følgende anlæg:

  • Grauballegaard Biogas
  • Sindal Biogas
  • Outrup Biogas
  • Sønderjysk Biogas
  • BB Biogas

For yderligere oplysninger om ovenstående bedes I kontakte:
– Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest – Tlf. 30 32 58 54
– Daniel Overgaard Pedersen, medejer af BB Biogas – Tlf. 20 23 82 83

Fakta

Vestjyllands Andel
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på 2,3 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer Vestjyllands Andel foderløsninger til konventionel, økologi og non-gm produktion. Selskabet udbyder også en lang række varer samt rådgivning til planteproduktion, produkter til stalden, olie og energi.

Jysk Energi
Jysk Energi er en energivirksomhed og et forbrugerejet forsyningsselskab med ca. 30.000 andelshavere. Jysk Energi driver elforsyning i Holstebro, Lemvig og Struer kommune og beskæftiger sig desuden med drift og service af højspændingsanlæg, salg af el til private og erhverv samt udvikling af produktion af vedvarende energi. De seneste år har virksomheden udviklet en grøn profil med lancering af nye produkter, der gør det simpelt for kunderne at vælge bæredygtig energi.

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”)
LEF er et mindre landsdækkende konsulenthus, der har specialiseret sig i rådgivning- og formidling af finansiering til biogasanlæg. LEF er drevet af partnere med lang erfaring fra bankverdenen omkring transaktioner og långivning. LEF har siden 2015 formidlet lån til en lang række danske biogasanlæg med en samlet lånevolumen på knap 1,5 mia. kr.

Hedeselskabet
Hedeselskabet blev grundlagt i 1866, hvor Enrico Dalgas i samarbejde med en gruppe driftige mænd hjalp hedebønderne med at gøre den stride hede til frugtbar landbrugsjord. I dag udvikler og leverer Hedeselskabet løsninger og ydelser, der med naturen som omdrejningspunkt bidrager til at bekæmpe og afbøde klimaforandringer til gavn for både biodiversitet og samfund. Hedeselskabet har en årlig omsætning på knap 2 mia. kr. og beskæftiger cirka 1.400 medarbejdere i 12 forskellige lande.

Danish Bio Commodities
Danish Bio Commodities varetager salg af de grønne certifikater, som biogasanlæggene får tildelt på baggrund af gasproduktionen, og ønsker – i tæt samarbejde med biogasproducenterne – at være med til at skabe et transparent-, bæredygtigt og langsigtet marked for handelen med grønne certifikater. Danish Bio Commodities har desuden etablereret investeringsselskabet DBC Invest, hvilket foreløbigt har ført til medejerskab i Grauballegaard Biogas, Sindal Biogas, Sønderjysk Biogas og Outrup Biogas.