Mød os her

Linkedin

Kontakt

Ring til os

DBC Invest fortsætter den offensive strategi med opkøb i danske biogasanlæg. Senest har selskabet købt 40% af ejerandelene i Vestjysk Biogas, som dermed bliver det sjette anlæg i den voksende portefølje. 

Tilbage i 2017 etablerede tre lokale landmænd Vestjysk Biogas, der er beliggende udenfor Borris.

I august samme år leverede anlægget den første biogas til naturgasnettet og har sidenhen bidraget med en årlig bionaturgasproduktion på ca. 6,7 mio. m3.

Pr. dags dato får Vestjysk Biogas en ny og kapitalstærk partner med ombord. Vestjyllands Andel, Jysk Energi, Langfristet Erhvervs Finansiering og Hedeselskabet, som tilsammen udgør Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, har investeret et tocifret millionbeløb i anlægget på Borris-egnen.

– I DBC har vi fulgt Vestjysk Biogas igennem et stykke tid, og vi er glade for nu at blive medejere af anlægget. Det er et veldrevet biogasanlæg, som vi fornemmer har god lokal opbakning. Vi ser gode perspektiver for videreudvikling, og vi ser frem til at blive en del af denne spændende rejse, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest.

Visioner for fremtiden

Én af landmændene bag Vestjysk Biogas er Ole Nyholm Knudsen, der fortsætter som direktør i foretagendet. Sammen med ejerkredsen har han store visioner for anlægget, og de synergier der kan skabes på matriklen.

– Med salget ruster vi Vestjysk Biogas til at løse landbrugets fremtidige klimaudfordringer med nye teknologier såsom CO2-fangst. Én af visionerne på den lange bane er at levere grønt brændstof til den tunge transport. En tankstation lige overfor Vestjysk Biogas, hvor Vestjyllands Andels lastbiler kan tanke, ville f.eks. være en rigtig god historie, påpeger Ole Nyholm Knudsen og fortsætter:

– Nogle af de nye teknologier giver overskudsvarme – måske et fjernvarmeprojekt i Borris også kunne realiseres. Den endelige udviklingsplan er ikke lagt endnu, men vi er klar til at finde den bedste løsning for Vestjysk Biogas i tæt samarbejde med DBC, fastslår han.

Også hos Vestjyllands Andel er der stor tilfredshed med investeringen. Ikke mindst fordi Vestjysk Biogas er placeret tæt på grovvareselskabets foderfabrik og vareturscentral i Borris, som servicerer mange af områdets landmænd med produkter.

– Vi glæder os naturligvis over, at DBC Invest kan sætte endnu et flag i Danmarkskortet. Investeringen i Vestjysk Biogas er samtidig i naturlig forlængelse af vores strategi om en vestjysk konsolidering af biogasindustrien. Og hvad angår Vestjyllands Andel har vi selvsagt stor motivation for at sikre udvikling i et stærkt lokalområde, hvor vi traditionelt har nydt stor opbakning fra vores medlemmer, lyder det fra Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel og bestyrelsesformand i Danish Bio Commodities.

For yderligere oplysninger om ovenstående bedes I kontakte:
– Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest – Tlf. 30325854
– Ole Nyholm Knudsen, direktør i Vestjysk Biogas – Tlf. 40870553
– Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel og bestyrelsesformand i Danish Bio Commodities -Tlf. 20492175

Siden etableringen i marts 2020 har DBC Invest investereret i følgende biogasanlæg:

  • Grauballegaard Biogas
  • Sindal Biogas
  • Outrup Biogas
  • Sønderjysk Biogas
  • BB Biogas
  • Vestjysk Biogas

Fakta

Vestjyllands Andel
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på 2,3 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer Vestjyllands Andel foderløsninger til konventionel, økologi og non-gm produktion. Selskabet udbyder også en lang række varer samt rådgivning til planteproduktion, produkter til stalden, olie og energi.

Jysk Energi Jysk
Energi er en energivirksomhed og et forbrugerejet forsyningsselskab med ca. 30.000 andelshavere. Jysk Energi driver elforsyning i Holstebro, Lemvig og Struer kommune og beskæftiger sig desuden med drift og service af højspændingsanlæg, salg af el til private og erhverv samt udvikling af produktion af vedvarende energi. De seneste år har virksomheden udviklet en grøn profil med lancering af nye produkter, der gør det simpelt for kunderne at vælge bæredygtig energi.

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”)
LEF er et mindre landsdækkende konsulenthus, der har specialiseret sig i rådgivning- og formidling af finansiering til biogasanlæg. LEF er drevet af partnere med lang erfaring fra bankverdenen omkring transaktioner og långivning. LEF har siden 2015 formidlet lån til en lang række danske biogasanlæg med en samlet lånevolumen på knap 1,5 mia. kr.

Hedeselskabet
Hedeselskabet blev grundlagt i 1866, hvor Enrico Dalgas i samarbejde med en gruppe driftige mænd hjalp hedebønderne med at gøre den stride hede til frugtbar landbrugsjord. I dag udvikler og leverer Hedeselskabet løsninger og ydelser, der med naturen som omdrejningspunkt bidrager til at bekæmpe og afbøde klimaforandringer til gavn for både biodiversitet og samfund. Hedeselskabet har en årlig omsætning på knap 2 mia. kr. og beskæftiger cirka 1.000 medarbejdere i 12 forskellige lande.

Danish Bio Commodities
Danish Bio Commodities varetager salg af de grønne certifikater, som biogasanlæggene får tildelt på baggrund af gasproduktionen, og ønsker – i tæt samarbejde med biogasproducenterne – at være med til at skabe et transparent-, bæredygtigt og langsigtet marked for handelen med grønne certifikater. Danish Bio Commodities har desuden etablereret investeringsselskabet DBC Invest, hvilket foreløbigt har ført til medejerskab i Grauballegaard Biogas, Sindal Biogas, Sønderjysk Biogas og Outrup Biogas.