Mød os her

Linkedin

Kontakt

Ring til os

Hedeselskabet er ny aktionær i Danish Bio Commodities og DBC Invest. Samtidig tegner Vestjyllands Andel og Jysk Energi ny kapital og styrker i den forbindelse kapitalgrundlaget i de to selskaber med et solidt tocifret millionbeløb.

Det er efterhånden halvandet år siden, at Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering etablerede DBC Invest under Danish Bio Commodities og i samme forbindelse præsenterede et
investeringstilsagn på 215 millioner kr. i danske biogasanlæg.

Nu kan parterne så præsentere en udvidelse af såvel ejerkredsen som kapitalgrundlaget. Hedeselskabet og herunder HedeDanmark A/S bliver således 10 % aktionær i både Danish Bio Commodities og DBC Invest via en rettet emission i begge selskaber.

– Vi er glade for at byde Hedeselskabet velkommen i ejerkredsen. I det seneste år har vi set kraftige prisstigninger på råvarer, og fremskaffelse af de rigtige biomasser til konkurrencedygtige priser vil være et vigtigt område for DBC i de kommende år. Vi forventer, at samarbejdet med Hedeselskabet vil styrke os væsentligt på dette område. Samtidig er det vores opfattelse, at Hedeselskabet passer godt sammen med den eksisterende ejerkreds, og bl.a. via deres fokus på natur og bæredygtighed er et godt match for DBC ift. vores ønsker for fremtiden, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest. Også Torben Friis Lange, der er administrerende direktør i Hedeselskabet, glæder sig over aftalen.

– Vi er meget glade for, at vi i dag træder ind i ejerkredsen af DBC. Hedeselskabet har en vision om at bygge en bæredygtig fremtid – med naturen som partner. For at indfri denne vision er ikke mindst den cirkulære bioøkonomi – herunder genanvendelsen af biomasse til biogasproduktion – afgørende. Vores ressourcer i samfundet er begrænsede, derfor bliver recirkulering af næringsstoffer vigtigere og vigtigere. Hedeselskabet ser det derfor som et strategisk mål at indgå i et øget samarbejde med biogasbranchen. Her er samarbejdet med DBC absolut afgørende, og vi ser frem til et godt samarbejde, hvor vi sammen kan videreudvikle markedet for genanvendt biomasse i Danmark, siger Torben Friis Lange.

Solid kapitaltilførsel
Derudover tegner Jysk Energi og Vestjyllands Andel ny kapital i de to DBC-selskaber, så kapitalgrundlaget samlet set styrkes med et solidt tocifret millionbeløb. Med kapitaltilførslen ønsker ejerkredsen at videreudvikle DBC’s forretningsområder og samtidig styrke de serviceydelser, som DBC yder til biogasanlæggene.

– I Vestjyllands Andel bliver vi løbende bekræftet i, at vores strategi om at gå ind i biogasbranchen har været den helt rigtige. Med en stærk spiller som Hedeselskabet på holdet tilføres yderligere synergier til det i forvejen udbytterige samarbejde i Danish Bio Commodities og DBC Invest, deriblandt muligheden for at bringe endnu flere næringsstoffer tilbage til landbruget. Til gavn for vores medlemmer, landbruget i almindelighed og samfundet i særdeleshed, lyder det fra Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel. Også hos Jysk Energi er der stor tilfredshed med, at Hedeselskabet nu bliver en del af ejerkredsen i DBC.

– I DBC er vi rigtig glade for at kunne tilføje Hedeselskabet til ejerkredsen i Danish Bio Commodities og DBC Invest. Vi ser det som endnu en understregning af, at DBC-selskaberne samlet er en væsentlig og stærk aktør i det danske biogasmarked, der tilbyder et unikt samlet værditilbud af service og rådgivningsydelser til danske biogasanlæg. Jeg håber, at styrkelsen af ejerkredsen vil få endnu flere biogasanlæg til at søge samarbejde med DBC, slutter Niels Brøndsted, CFO i Jysk Energi.

For yderligere oplysninger kontakt:
Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel – Tlf. 20492175
Niels Brøndsted, CFO i Jysk Energi – Tlf. 41167619
Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest – Tlf. 30325854
Torben Friis Lange, administrerende direktør for Hedeselskabet – Tlf. 2199 8578
Axel Lorenzen, direktør for Grønne Investeringer i Hedeselskabet – Tlf. 2052 1088

Fakta

Vestjyllands Andel
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på godt 2 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer Vestjyllands Andel foderløsninger til konventionel, økologi og non-gm produktion. Selskabet udbyder også en lang række varer samt rådgivning til planteproduktion, produkter til stalden, olie og energi.

Jysk Energi
Jysk Energi er en energivirksomhed og et forbrugerejet forsyningsselskab med ca. 30.000 andelshavere. Jysk Energi driver elforsyning i Holstebro, Lemvig og Struer kommune og beskæftiger sig desuden med drift og service af højspændingsanlæg, salg af el til private og erhverv samt udvikling af produktion af vedvarende energi. De seneste år har virksomheden udviklet en grøn profil med lancering af nye produkter, der gør det simpelt for kunderne at vælge bæredygtig energi.

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”)
LEF er et mindre landsdækkende konsulenthus, der har specialiseret sig i rådgivning- og formidling af finansiering til biogasanlæg. LEF er drevet af partnere med lang erfaring fra bankverdenen omkring transaktioner og långivning. LEF har siden 2015 formidlet lån til en lang række danske biogasanlæg med en samlet lånevolumen på knap 1,5 mia. kr.

Hedeselskabet
Hedeselskabet blev grundlagt i 1866, hvor Enrico Dalgas i samarbejde med en gruppe driftige mænd hjalp hedebønderne med at gøre den stride hede til frugtbar landbrugsjord. I dag udvikler og leverer Hedeselskabet løsninger og ydelser, der med naturen som omdrejningspunkt bidrager til at bekæmpe og afbøde klimaforandringer til gavn for både biodiversitet og samfund. Hedeselskabet har en årlig omsætning på knap 2 mia. kr. og beskæftiger cirka 1.400 medarbejdere i 12 forskellige lande.

Danish Bio Commodities
Danish Bio Commodities varetager salg af de grønne certifikater, som biogasanlæggene får tildelt på baggrund af gasproduktionen, og ønsker – i tæt samarbejde med biogasproducenterne – at være med til at skabe et transparent-, bæredygtigt og langsigtet marked for handelen med grønne certifikater. Danish Bio Commodities har desuden etablereret investeringsselskabet DBC Invest, hvilket foreløbigt har ført til medejerskab i Grauballegaard Biogas, Sindal Biogas, Sønderjysk Biogas og Outrup Biogas.